Održan prvi Sabor Frame Mostar

U subotu 14. lipnja na samostanskom području Školskih sestara franjevaka Krista Kralja u Bijelom Polju održao se naš Sabor. Na Saboru je sudjelovalo oko 120 framaša. Podijeljen je na više dijelova od zajedničke sv. mise, edukativnog dijela, kratkog pregleda protekle godine, zabavnog, te od milja nazvanog „prehrambenog“ dijela.

Sabor je započeo zajedničkom sv. misom u kapelici samostana koju je predvodio naš duhovni asistent fra Dalibor Milas.
Nakon sv. mise, slijedila je godišnja skupština. Skupština je sadržavala izlaganje cijelog Vijeća po njihovim pojedinačnim područjima djelovanja i završnom riječi fra Dade. Nakon iscrpnih i sistematskih izvještaja, nastavili smo s radom po grupama te završnom plenumom i zaključkom za proteklu godinu.

Poslije ozbiljnijeg dijela uvijek slijedi malo zabavniji dio. Tako da smo vrijeme do ručka upotpunili igrama skakanja u vrećama, potezanjem konopa, zajedničkim trčanjem u paru zavezanih nogu. Posebno je vatreno bilo u revijalnim okršajima koji nisu bili natjecateljskog karaktera.
Sabor se bližio kraju i došao je onaj najiščekivaniji trenutak obzirom da smo cijeli dan proveli u Bijelom Polju. A riječ je o zajedničkom roštilju koji je ekipa zadužena za njega pripremala skoro cijeli dan. Nakon roštilja, Sabor smo završili zajedničkim pozdravom i slikom za uspomene, te zahvalom sestrama u samostanu.
Naši susreti ovim Saborom ne prestaju, tako da se od ovog a i idućih utoraka i dalje viđamo u već standardnom obliku. Dakle, utorak u 20h u dvorani ispod zvonika!

I ovim putem se posebno zahvaljujemo časnim sestrama u Bijelom Polju koje su nam izišle ususret te ustupljenim prostorijama i ljubaznošću uvelike potpomogle u organizaciji za naš Sabor!

www.frama-mostar.ba

 

 

Top