Sveti Franjo Asiški

SCB-stigm-l

Rane Svetog Franje

Rane Svetog Franje

Danas, 17. rujna, slavimo dan kada je, na vrhuncu svoje svetosti, Franjo na brdu La Verni, 1224. god. obilježen Isusovim ranama (stigmama). U molitvi i postu, vidio je propeta čovjeka koji je poput serafa imao šest krila. Iako je pokušavao razumom spoznati simboliku ovog ukazanja, nije mogao razumjeti. Toma Čelanski u svom Prvom životopisu to

Sveti Franjo Asiški

Sv. Franjo Asiški rodio se početkom 1182. godine u Asizu kao sin trgovca Pietra di Bernardonea i majke Pike. Kao dječak i mladić bavio se prodajom sukna, kao i njegov otac. Volio je svečanosti i raskoš. Uz te manje savršene prirodne kvalitete imao je i boljih: tankoćutnu osjećajnost, samilost prema siromasima, a bio je i

Top