Biti Kristovi

and_upon_this_rock

Čitajući posljednji broj Tragova nisam mogla ostati ravnodušna na ono što sam vidjela i pročitala. U meni su se probudili osjećaji radosti, zahvalnosti ali i ponosa. Nisam mogla ne primijetiti koliko truda, volje, žrtve i ljubavi je utkano u sve te projekte, seminare i razne druge formacijske i zabavne susrete. Bila sam ganuta gledajući sve te slike i čitajući tekstove kako ti mladi grade i popravljaju Kristovu Crkvu, koja je stalno izložena ranjavanju i rušenju zbog naših grijeha i slabosti. Upravo kao sv. Franjo daju sebe u službu Kristu ugrađujući se u Framu, a time u Crkvu. Osmijeh na njihovim licima, koji nije namješten, govori da su uistinu sretni i ispunjeni, jer čine ono na što smo i pozvani – biti Kristovi.
Sv. Franjo je, nakon što je čuo glas u razrušenoj crkvici sv. Damjana, počeo kamenjem graditi materijalnu crkvu. Ubrzo je shvatio da je pozvan graditi duhovnu građevinu – Crkvu. Znamo da je Crkva zajednica vjernika, onda možemo slikovito reći da je svaki vjernik „kamen“ koji čini Crkvu. Svaki vjernik je pozvan taj svoj „kamen“, tj. svoj život dati za Crkvu, graditi Crkvu. Sv. Franjo je to shvatio i odmah se dao na posao. Činio je sve za Krista i Njegovu Crkvu, čitav se dao ugraditi u Krista, toliko da se potpuno sjedinio s Njim. Nije dao dio „kamena“ ili pola, nego cijeli „kamen“. Jer jedino građevina sa cjelovitim kamenjem može biti čvrsta i bez rupa i nedostataka. To Franjino potpuno predanje je privuklo masu i privlači je i danas. Mi smo tome svjedoci. Predavši u potpunosti svoj „kamen“ Franjo je dopustio Graditelju da čini čudesna djela za cijelu Crkvu.
Svi mi koji se zovemo kršćanima pozvani smo ugrađivati se u Krista. Potpuno se dati u službu Kristu i Njegovoj Crkvi ne ostavljajući za sebe niti jedan komadić „kamena“. Franjo nije zadržao za sebe ništa. Bio je potpuno siromašan, ali ne samo od materijalnog, nego od samoga sebe. Bio je potpuno Kristov i za Krista. Bio je siromašan poput Krista na križu.
Veliki tjedan je prigoda za razmatranje Kristove muke i smrti – Njegova potpunog predanja, kako bi mogli bolje slijediti stope Kristove, poput sv. Franje, i zajedno s Njim uskrsnuti. Kao što se Isus potpuno predao za Crkvu i za svijet, za tebe i za mene, darujmo i mi njemu svoj „kamen“, darujmo mu svoj život. Onda će On moći činiti čudesna djela u našem životu, a mi ćemo se, postajući sve više Njemu slični, jednom zauvijek s Njim sjediniti.

s.Katarina Raič / www.frama-mostar.ba

Top